DownTophomehome
Đăng Nhập / Đăng Ký

[TP HCM] Danh Sách Đội Hiến Máu Cấp Cứu ( Nhóm Máu O+ )


  Thông điệp [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]

1
[TP HCM] Danh Sách Đội Hiến Máu Cấp Cứu ( Nhóm Máu O+ ) Empty Sun 1 May 2016 - 0:37
Admin

Admin

Nhà Sáng Lập
1 .  Họ Và Tên : Cao Hùng                                                 , Số ĐT : 01887.900.586        , Nhóm Máu : O+

2 .  Họ Và Tên : Nguyễn Lưu Liễu Yến                               , Số ĐT : 01633.656.509         , Nhóm Máu : O+

3 .  Họ Và Tên : Trần Thị Thu Hường                                  , Số ĐT : 01687.075.457        , Nhóm Máu : O+
 
4 .  Họ Và Tên : Phạm Đình Nguyên                                   , Số ĐT : 0933.052.610          , Nhóm Máu : O+

5 .  Họ Và Tên : Phạm Thị Ngoãn                                       , Số ĐT : 0909.424.036          , Nhóm Máu : O+
      
6 .  Họ Và Tên : Nguyễn Thái Sơn                                     , Số ĐT : 01689.973.116         , Nhóm Máu : O+

7 .  Họ Và Tên : Võ Trường Giang                                     , Số ĐT : 01202.779.889         , Nhóm Máu : O+
  
8 .  Họ Và Tên : Vũ Thị Ny Sa                                           , Số ĐT : 0988.938.015          , Nhóm Máu : O+
 
9 .  Họ Và Tên : Trần Quang Vinh                                      , Số ĐT : 01697.931.085         , Nhóm Máu : O+

10 . Họ Và Tên : Trần Đình Hoàn                                       , Số ĐT : 0974.880.086          , Nhóm Máu : O+

11 . Họ Và Tên : Giang Hoài Linh                                      , Số ĐT : 0906.659.769          , Nhóm Máu : O+
 
12 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Nhung                                  , Số ĐT : 01666.540.268        , Nhóm Máu : O+

13 . Họ Và Tên : Phan Văn Ninh                                       , Số ĐT : 0938.687.558          , Nhóm Máu : O+

14 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Trang Đài                              , Số ĐT : 01263.473.612        , Nhóm Máu : O+
               
15 . Họ Và Tên : Nguyễn Quốc Tổng                                 , Số ĐT : 0948.384.584          , Nhóm Máu : O+

16 . Họ Và Tên : Đinh Thanh Bình                                     , Số ĐT : 01644.123.798        , Nhóm Máu : O+

17 . Họ Và Tên : Huỳnh Thị Ngọc Vy                                 , Số ĐT : 0938.003.023          , Nhóm Máu : O+

18 . Họ Và Tên : Nguyễn Khôi Nguyên                              , Số ĐT : 907.676.013            , Nhóm Máu : O+

19 . Họ Và Tên : Huỳnh Trọng Hải                                     , Số ĐT : 01274.696.785        , Nhóm Máu : O+

20 . Họ Và Tên : Lê Thị Hồng Vân                                    , Số ĐT : 01632.182.139         , Nhóm Máu : O+

21 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Ánh Tuyết                            , Số ĐT : 0973.847.566           , Nhóm Máu : O+

22 . Họ Và Tên : Hứa Hương Nhi                                     , Số ĐT :  0908.184.130          , Nhóm Máu : O+

23 . Họ Và Tên : Lâm Tiểu Đào                                        , Số ĐT : 0926.187.981            , Nhóm Máu : O+

24 . Họ Và Tên : Nguyễn Phi Cát                                     , Số ĐT : 01285.809.455          , Nhóm Máu : O+

25 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Thanh Hằng                          , Số ĐT : 0908.48.58.96          , Nhóm Máu : O+

26 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Hồng Thu                             , Số ĐT : 1659.881.621           , Nhóm Máu : O+

27 . Họ Và Tên : Nguyễn Ngọc Lan Phương                     , Số ĐT : 0972.204.400           , Nhóm Máu : O+
 
28 . Họ Và Tên : Lê Ngọc Hân                                         , Số ĐT : 0944.428.824           , Nhóm Máu : O+

29 . Họ Và Tên : Nguyễn Anh Quân                                 , Số ĐT : 0902.861.025            , Nhóm Máu : O+

30 . Họ Và Tên : Đoàn Trí Dũng                                       , Số ĐT :  0938. 797.749          , Nhóm Máu : O+

31 . Họ Và Tên : Huỳnh Trọng Hải                                    , Số ĐT : 01637.976.285          , Nhóm Máu : O+

32 . Họ Và Tên : Trần Xuân Sang                                     , Số ĐT : 0169 .312 .7372        , Nhóm Máu : O+

33 . Họ Và Tên : Bùi Thị Thảo.                                         , Số ĐT : 01202.356.559         , Nhóm Máu : O+

34 . Họ Và Tên : Đoàn Thị Minh Trang                              , Số ĐT : 0935.243.308           , Nhóm Máu : O+

35 . Họ Và Tên : Trần Thị Bình Yên                                  , Số ĐT : 0987.585.659          , Nhóm Máu : O+

36 . Họ Và Tên : Bùi Hữu Nghĩa                                      , Số ĐT : 01644.101.328         , Nhóm Máu : O+

37 . Họ Và Tên : Lê Văn Tú                                             , Số ĐT : 0972.865.086           , Nhóm Máu : O+

38 . Họ Và Tên : Vòng Viễn Giang                                   , Số ĐT : 0938.535.808           , Nhóm Máu : O+

39 . Họ Và Tên : Nguyễn Văn Tây                                   , Số ĐT : 01626.058.773          , Nhóm Máu : O+

40 . Họ Và Tên : Hoàng Quốc Việt                                  , Số ĐT : 0946.999.683            , Nhóm Máu : O+

41 . Họ Và Tên : Nông Phúc Huy                                   , Số ĐT : 012344.820.255          , Nhóm Máu : O+
 
42 . Họ Và Tên : Lê Văn Lễ                                           , Số ĐT : 0984.115.550             , Nhóm Máu : O+

43 . Họ Và Tên : Hồ Thị Liên                                          , Số ĐT : 01667.464.650           , Nhóm Máu : O+

44 . Họ Và Tên : Lê Thị Thu Nhàn                                   , Số ĐT : 01659.179.338           , Nhóm Máu : O+

45 . Họ Và Tên : Lê Quang Trưởng                                , Số ĐT : 0973.427.242             , Nhóm Máu : O+

46 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Kiều Vân                           , Số ĐT : 0906.244.906            , Nhóm Máu : O+

47 . Họ Và Tên : Trần Thị Hà                                         , Số ĐT : 0943.862.375            , Nhóm Máu : O+
               
48 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Kiều Phương                     , Số ĐT : 0937.837.885            , Nhóm Máu : O+

49 . Họ Và Tên : Trần Tuấn Anh                                     , Số ĐT : 0904.657.880            , Nhóm Máu : O+

50 . Họ Và Tên : Văn Đức Thắng                                   , Số ĐT : 0906.773.662            , Nhóm Máu : O+

51 . Họ Và Tên : Nguyễn Công Huy                               , Số ĐT : 0903.769.313            , Nhóm Máu : O+

52 . Họ Và Tên : Hoàng Thị Thanh Thúy                          , Số ĐT : 0946.096.677            , Nhóm Máu : O+

53 . Họ Và Tên : Phạm Thị Liễu                                     , Số ĐT : 01204.489.970           , Nhóm Máu : O+

54 . Họ Và Tên : Võ Đặng Quý                                      , Số ĐT : 0909.759.286             , Nhóm Máu : O+
               
55 . Họ Và Tên : Trần Thị Thảo Vi                                   , Số ĐT : 01212.808.959          , Nhóm Máu : O+

56 . Họ Và Tên : Nguyễn Văn Sơn                                 , Số ĐT : 01282.104.748          , Nhóm Máu : O+

57 . Họ Và Tên : Lê Cát Tường                                      , Số ĐT : 0919.811.167            , Nhóm Máu : O+

58 . Họ Và Tên : Huỳnh Tuệ Nhân                                  , Số ĐT : 0987.794.067            , Nhóm Máu : O+

59 . Họ Và Tên : Vũ Thị Thanh Thúy                               , Số ĐT : 0932.756.358            , Nhóm Máu : O+
               
60 . Họ Và Tên : Cao Thị Bình                                       , Số ĐT : 0931.344.230            , Nhóm Máu : O+

61 . Họ Và Tên : Nguyễn Thị Hạnh Nhân                         , Số ĐT : 0963.451.947           , Nhóm Máu : O+

62 . Họ Và Tên : Vũ Thị Bảo Ngọc                                  , Số ĐT : 0916.679.688           , Nhóm Máu : O+

63 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

64 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

65 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

66 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

67 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

68 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

69 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

70 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

71 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+
               
72 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

73 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

74 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+
               
75 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

76 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+
               
77 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

78 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

79 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

80 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

81 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

82 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

83 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+
               
84 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

85 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

86 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

87 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

88 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

89 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

90 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

91 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

92 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

93 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

94 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

95 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

96 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

97 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

98 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

99 . Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

100. Họ Và Tên : ............................                              , Số ĐT : ..................             , Nhóm Máu : O+

2
[TP HCM] Danh Sách Đội Hiến Máu Cấp Cứu ( Nhóm Máu O+ ) Empty Thu 5 May 2016 - 12:22
baongoc7518

Anonymous

Khách viếng thăm
em muon tham gia thi cung cap gi ak Very Happy

3
[TP HCM] Danh Sách Đội Hiến Máu Cấp Cứu ( Nhóm Máu O+ ) Empty Thu 5 May 2016 - 22:26
Admin

Admin

Nhà Sáng Lập
baongoc7518 đã viết:em muon tham gia thi cung cap gi ak Very Happy

Bạn có thể Replay Thông Tin ngay tại đây , bạn sẽ được cập nhật vào danh sách đội hiến máu cấp cứu .

Thân Chào !

4
[TP HCM] Danh Sách Đội Hiến Máu Cấp Cứu ( Nhóm Máu O+ ) Empty Fri 6 May 2016 - 12:18
baongoc070392

baongoc070392

Thành Viên Mới
Vũ Thị Bảo Ngọc
SĐT:0916679688
Nhóm máu O+

5
[TP HCM] Danh Sách Đội Hiến Máu Cấp Cứu ( Nhóm Máu O+ ) Empty
Sponsored content


Thông điệp  [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]


  


  Bình Luận Facebook

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết