DownTophomehome
Đăng Nhập / Đăng Ký

[share] code tag tên thành viên vào bài viết !


  Thông điệp [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]

1
on 22/11/15, 04:09 pm

avatar

Ban Truyền Thông
Khi chúng ta nhấn dấu "@" vào khung repply nó sẽ hiện ra 1 bảng cho bạn điền tên thành viên cần tag !

Tạo 1 js và đặt ở  In the topics

Code:
$(document).on('ready', function() {
var BST = {pergunta: 'Bạn muốn đánh dấu một người sử dụng?',nome: 'Tên đăng nhập:',note: 'Bạn có muốn gửi đến các thành viên thông báo về cuộc hẹn?'};
var text_area = $('textarea').sceditor('instance');
text_area.keyUp(function(e) {
if('@' == text_area.val().split('')[text_area.val().length-1]) {
    if(confirm(BST.pergunta)) {
      var host = {
      pro: ''+window.location.protocol+'',
      link: ''+window.location.host+'',
      path: ''+window.location.pathname+''
      };
      var user = prompt(BST.nome).replace(/\s/g,'+');
      if(confirm(BST.note)) {
      $.post('/privmsg', {
        folder: 'inbox',
        mode: 'post',
        post: '1',
        username: ''+user+'',
        subject: 'Tôi đặt bạn vào một chủ đề',
        message: 'Bạn đã được đánh dấu trên các chủ đề sau đây: '+host.pro+'//'+host.link+host.path+''
      }).done(function () {
          console.log("Các thành viên đã được thông báo thành công!");
      }).fail(function () {
          console.log("Lỗi! Thông điệp này đã không được gửi.");
      });
      }
    text_area.insertText('[url='+host.pro+'//'+host.link+'/profile?mode=viewprofile&u='+user+']'+user+'[/url]');
    }
}
});
});

Nguồn : cntt-k3.com

Thông điệp  [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]


  


  Bình Luận Facebook

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết